SALAT TAHAJJUD

-----------------------------------------------------------------------------
Nabi SAW. Bertahajjud dimalam hari sampai telapak kakinya bengkak
-----------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah r.a., dia berkata : Nabi SAW. berdiri ( sangat lama ) dalam salat sunat di malam hari sehingga kedua telapak kakinya atau kedua betisnya bengkak, kemudian Rasullallah SAW. ditanya :" Mengapa Anda masih juga beribadah seperti itu, padahal Allah SWT. sudah menjamin Anda dengan Surga" maka Beliau menjawab " Apakah Aku tidak boleh menjadi Hamba Allah yang bersyukur ?"
( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis no: 1130 )
Halaman Depan....... ..
---------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari :Abdullah bin Abas r.a. dia berkata : Setiap kali Nabi SAW. bangun di malam hari.Beliau melakukan Shalat tahajjud dengan membaca do'a ( yang artinya )
" Ya Allah ;
Segala puji bagi-Mu.Engkaulah Pembuat dan Pengatur langit dan bumi dan seisinya.
Segala puji bagi=Mu,Engkaulah cahaya langit dan bumi seisinya,
Segala puji bagi-Mu,Engkaulah Penguasa langit dan bumi seisinya,
Segala puji bagi-Mu yang maha Benar Janji-Mu pun, Benar
Pertemuan dengan -Mu dengan benar,
Firman-Mu.Benar,
Surga itu benar,
Neraka itu benar,
Para Nabi adalah Benar,
Muhammad SAW. adalah Benar dan
Hari kiamat adalah Benar
"Ya Allah ;
Aku berserah diri kepada-Mu
Aku beriman kepada -Mu
Aku begantung kepada -Mu
Aku bertobat, dengan pertolongan-Mu
Aku membantah orang orang kafir, dengan Hukum-Mu,
Aku mengambil keputusan, ampunilah Dosaku yang telah berlalu dan yang mendatang,
ampunilah Dosaku yang aku sembunyikan dan yang aku ungkapkan,
Engkaulah yang mengajukan dan yang mengakhirkan, Tiada Tuhan selain ALLAH "
( Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari )
Halaman Depan....... ..

----------------------------------------------------------------------------
" KEUTAMAAN SALAT TAHAJUD "
---------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, dia berkata Ketika Rasulallah SAW. masih hidup, jika seseorang melihat sesuatu dalam mimpinya, dia menceritakannya kepada Rasulallah SAW. sayapun berharap melihat sesuatu dalam mimpi saya lalu saya ceritakan kepada Rasulallah SAW. Pada masa Rasulallah SAW. ketika masih muda, Saya pernah tidur di mesjid,kemudian saya bermimpi, Saya ditangkap oleh dua Malaikat, keduanya membawa saya ke Neraka didalamnya terdapat api yang melingkar seperti sumur dengan dua tonjolan seperti tanduk. didalamnya terdapat orang orang yangt saya kenali, maka Saya segera ber do'a : " Saya berlindung kepada Allah dari api neraka " Kata Abdullah bin Umar selanjutnya kemudian saya ditemui oleh satu Malaikat lagi yang mengatakan kepada saya, " Jangan takut" Saya ceritakan mimpi saya kepada Hafshah, kemudian Hafshah menceritakannya kepada Rasulallah SAW. lalu Beliau berkata" Abdullah bin Umar adalah orang yang lebih baik, "sebaiknya dia", dia selalu bertahajjud di malam hari " semenjak itu Abdullah bin Umar hanya tidur sebentAr dimalam hari ( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Buhkari, hadis no: 1121 )

Halaman Depan....... ..

-----------------------------------------------------------------------------
" BERDO'A DAN SALAT DI AKHIR MALAM "
-----------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa : Rasulallah SAW. pernah bersabda " Tuhan kami yang maha suci dan maha tinggi turun ke langit yang paling bawah setiap sepertiga malam yang akhir. Ketika itu Allah Azza Wa Jalla berfirman, " Siapa yang berdo'a kepada-Ku. akan Aku kabulkan, Siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri, Siapa yang memohon ampunan kepada-Ku akan Aku ampuni " ( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis No: 145 )

Halaman Depan....... ..

-----------------------------------------------------------------------------
"KEUTAMAAN ORANG YANG BANGUN PADA MALAM HARI untuk BERTAHAJJUD "
----------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Ash-Shamit r.a. Bahwa Nabi SAW. pernah bersabda " Siapa yang bangun pada malam hari kemudian mengucapkan bacaan ( yang artinya )), "Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya dia memiliki kerajaan,segala puji bagi-Nya, Dia maha kuasa atas segala sesuatu,segala puji bagi Allah,Maha suci Allah, tiada tuhan selain Allah,Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah,Kemudian dia ber do'a " Ya Allah ampunilan dosaku" atau berdoa selain itu, maka akan dikabulkan, jika dia berwudu kemudian mengerjakan salat,maka salatnya diterima "
( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis no: 154 )

Halaman Depan....... ..

---------------------------------------------------------------------------------
SALAT  ISTIKHARAH
---------------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Rasulallah SAW. mengajarkan kepada kami salat istikharah dalam segala persoalan, sebagaimana Beliau mengajarkan surah Al-Qur'an kepada kami,Rasulallah SAW. bersabda " Apabila seseorang mempunyai suatu keinginan hendaklah dia mengerjakan salat sunat dua rakaat,dengan berdo'a ( yang artinya ) " Ya Allah : Aku beristikharah/memohon pilihan yang terbaik kepada-Mu karena Engkau Maha Mengetahui, Aku memohon kekuatan kepada-Mu karena Engkau Maha Kuasa, aku memohon kepada-Mu kemurahan dari-Mu karena Engkau Maha Pemurah dan Engkaulah yang memiliki kekuasaan,sedangkan aku tidak, memiliki kekuasaan sama sekali, Engkaulah yang Maha Mengetahui,sedangkan aku tidak mengetahui apapun dan Engkau Maha dan Engkau  Maha Mengetahui kegaiban. "Ya Allah, Jika apa yang aku maksudkan ini menurut Engkau baik bagi diriku, bagi Agamaku,bagi Kehidupanku kini dan nanti sesudah mati, maka berilah aku kemampuan dan kemudahan untuk  mencapainya, namum jika apa yang aku maksudkan ini menurut Engkau buruk bagi diriku,bagi Aganaku, bagi kehidupanku kini dan nanti sesudah mati, maka hidarkanlah hal itu  dari aku dan hidarkan pula dari aku  darinya, " Ya Allah, berilah aku pilihan yang terbaik dan legakan hatiku dengan pilihan itu, Rasulallah SAW. bersabda " Ketika ber do'a tersebut seseorang  hendaklah menyebutkan "  KEPERLUANNYA "

Halaman Depan....... ..

-------------------------------------------------------------------------------------------
NABI S.A.W. BERPESAN TIGA HAL :
------------------------------------------------------------------------------
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Dia berkata : Orang yang Saya sayangi ( Nabi SAW ) berpesan tiga hal kepada saya agar saya tidak meninggalkannya sampai saya mati : 1.Berpuasa sunat tiga hari setiap bulan
2. Salat Dhuha
3. Salat witir sebelum tidur
( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari,Hadis No:1182)

Halaman Depan....... ..

-----------------------------------------------------------------------------
ANJURAN NABI SAW.Untuk Melaksanakan Salat Tahajjud
_____________________________________________________________________________
Diriwayatkan dari Aliy bin Abu Thalib ra. bahwa pada suatu malam Rasulallah SAW. mengetuk pintu kamar Aliy bin Abu Thalib uuntuk membangunkannya beserta Fatimah putri Nabi SAW,kemudian Rasulallah SAW.menganjurkan" Mengapa kalian berdua tidak melaksanakan Salat tahajjud ???? Ali r.a. menjawab:" Ya Rasulallah diri kami dalam genggaman Allah,Apabila Allah berkehendak untuk membangunkan kami,Dia pasti membuat kami bangun"Ketika saya mengatakan seperti itu Rasulallah SAW.kembali tanpa berkata apa-apa, kemudian ketika Rasulallah.berpaling saya mendengar Beliau membaca Ayat Al-Qur'an sambil menepuk pahanya : " manusia adalah mahluk yang paling banyak mmbantah " ( Al-Kahfi : 54)
( Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari,Hadis No: 1127 )

Halaman Depan....... ..

______________________________________________________________________________